Coraz większa ilość urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe, wzrastająca emisja cząstek i pyłów do atmosfery ciągle pogarsza jakość powietrza którym oddychamy. Aby lepiej zrozumieć mechanizm działania na nasze zdrowie spalin emitowanych przez paleniska spalające paliwa stałe musimy sobie uświadomić, że pył stanowią cząstki stałe o średnicy 1/10 ludzkiego włosa i mniejsze.

Pyły wnikają głęboko w nasze płuca i układ oddechowy, powodując szereg dolegliwości oddechowych. O ich skutkach nie ma sensu się tutaj rozpisywać, bo są to dzisiaj problemy powszechnie znane. Większość producentów nowoczesnych palenisk kominkowych problem redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery stawia sobie jako cel priorytetowy. Szczególny nacisk na emisję zanieczyszczeń w swoich piecach i wkładach kominkowych kładą skandynawscy producenci kominkowi tacy jak Jydepejsen i Westfire.

Popularny producent kominków – firma Kwline w w dążeniu do zoptymalizowania zużycia drewna i zmniejszenia emisji spalin stosuje w swoich systemach urządzenia służące do automatycznego sterowania spalaniem: np. ER1, ZR1, ER2 DGP.

Czyste środowisko, standard życia i dążenie do spełniania coraz ostrzejszych norm ekologicznych to także priorytet dla austriackiego producenta kominków RUEGG, a ściśle dla konstruktorów ze szwajcarskiego oddziału RUEGG ECOTEC AG.

Patent opracowany przez szwajcarskich inżynierów jest inny od wszystkich, Ruegg skupił się na odseparowaniu niedopalonych cząstek stałych od spalin wydostających się z komina do atmosfery. Jednakże nie jest to metoda polegająca na mechanicznym filtrowaniu zanieczyszczeń.

Technologia Ruegg’a jest inna, mianowicie konstruktorzy tej renomowanej firmy kominkowej zaprojektowali katalizator, wewnątrz którego umieszczona jest cienka elektroda. Do elektrody doprowadzone jest napięcie w wysokości 20 000 Volt. Zadaniem elektrody jest nadać niespalonym cząsteczką odpowiednią jonizację. Zjonizowane cząsteczki dzięki działającym na nie siłom elektrostatycznym silnie „dociskają” do wewnętrznych ścian rury katalizatora, który jest częścią systemu dymowego. Systematycznie narastającą warstwę zanieczyszczeń usuwa się z katalizatora mechanicznie. System ZUMIKRON bo taką nazwą przez RUEGG’a został ochrzczony, skutecznie eliminuje emisję pyłów (cząstek) o 90-70%. Mechaniczne usuwanie pyłów nie stanowi zagrożenia dla środowiska gdyż zgromadzone cząstki łączą się w grube osady.

System ZUMIKRON może być w łatwy sposób zamontowany do już istniejących i funkcjonujących palenisk. Zużycie energii elektrycznej jest znikome – więc koszty eksploatacji są niewielkie. Praca urządzenia jest w pełni zautomatyzowana, sterowana przez jednostkę kontrolną, która odpowiednio reguluje napięcie zasilania elektrody, automatycznie uruchamia lub wyłącza działanie systemu.

System ZUMIKRON został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

Prace badawcze nad systemem prowadzone były przy wsparciu min. Federalnego Urzędu Energetyki i Federalnego Urzędu Środowiska Szwajcarii.

Urządzenia oczyszczające spaliny emitowane przez nasze piece i kominki będą stawały się z biegiem czasu coraz częściej instalowanymi elementami kominowymi w europejskich domach, a ich pojawienie się dzisiaj jest świadectwem dużej wiedzy i ogromnych możliwości technicznych konstruktorów palenisk kominkowych.

 

Więcej informacji w serwisie: http://www.ruegg-ecotec.ch/

Wszystkie aktualności związane z firmą: ,
Aktualność z kategorii: Wkłady kominkowe