Akcesoria do termokominków CTM


ZPW1G10, 15, 20, 30, 40

Zestaw mosiężny jednopompowy z wymiennikiem płytowym - przekazuje przez wymiennik płytowy ciepło z Termokominka pracującego w systemie otwartym do układu c.o. pracującego w układzie zamkniętym i wyposażonego we własną pompę obiegową. Po stronie pierwotnej węzła (strona Termokominka) i po stronie wtórnej (strona instalacji c.o.) jest armatura zabezpieczająca
i odcinająca. Po stronie pierwotnej jest dodatkowo pompa obiegowa
ZPW2G10, 15, 20, 30, 40

Zestaw mosiężny dwupompowy z wymiennikiem płytowym - przekazuje przez wymiennik płytowy ciepło z Termokominka pracującego w systemie otwartym do układu c.o. pracującego w układzie zamkniętym. Po stronie wtórnej (strona instalacji c.o.) są pompy obiegowe z armaturą zabezpieczającą i odcinającą oraz termometry zanurzeniowe służące do właściwego doboru parametrów przepływu strony pierwotnej i wtórnej.
WPL10, 15, 20, 30, 40

Wymiennik płytowy lutowany - wymiennik przystosowany do współpracy z instalacjami zasilanymi przez Termokominki. Króćce przyłączeniowe strony pierwotnej (gorącej) K1, K4 i wtórnej (zimnej) K2, K3 o średnicy DN25
z gwintem zewnętrznym R1".
NWSK

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego
jest wykonane ze stalowej blachy kwasoodpornej
i jest wyposażone w pływak z odpornego termicznie tworzywa z zaworem do automatycznego uzupełniania zładu wodnego instalacji zasilanej przez Termokominek. Naczynie ma uchwyt do montażu i mosiężne złączki zapewniające szczelność połączenia rury przelewowej i wznośnej.
ZW2D15, 20, 25

Zawór dwudrogowy typu zamknij - otwórz,
z siłownikiem sterowanym napięciem 220 V,
o średnicach przyłączy odpowiednio: DN25
z gwintem wewnętrznym R1", DN20 z gwintem wewnętrznym R3/4" i DN15 z gwintem wewnętrznym R1/2". Pozycja pracy zaworu
- pionowa, z silnikiem umieszczonym u góry, wyposażonym również w dźwignię ręcznego otwarcia przepływu.
ZW3D15, 20, 25

Zawór trzydrogowy z przepływem normalnie otwartym AB-B i siłownikiem sterowanym napięciem 220 V, o średnicach przyłączy odpowiednio: DN25 z gwintem wewnętrznym R1", DN20 z gwintem wewnętrznym R3/4" i DN15
z gwintem wewnętrznym R1/2". Pozycja pracy zaworu - pionowa, z silnikiem umieszczonym
u góry, wyposażonym również w dźwignię
ręcznego otwarcia drogi normalnie zamkniętej.
ZM20B, 25, 32

Zawór mieszający trzydrogowy z siłownikiem.
W mosiężnych trzydrogowych zaworach mieszających z kątem obrotu 90o, mieszanie czynnika grzewczego następuje w wyniku obrotu segmentu w kształcie walca. Wyposażone są standardowo w ręczną dźwignię do zmiany położenia mieszacza a przy użyciu specjalnego adaptera mogą być sterowane elektrycznym siłownikiem. Dostępne w trzech wielkościach
DN20, 25, 32.
SEP20, 25

Separator powietrza w połączeniu z automatycznym odpowietrznikiem pływakowym ES 42 oddziela powietrze od wody i automatycznie odpowietrza instalacje wodne w systemach grzewczych. Separator jest montowany na poziomym odcinku instalacji, bezpośrednio za źródłem ciepła.
ZT STS 20

Zabezpieczenie termiczne STS 20. Przeznaczone jest do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania zabezpieczonych otwartym naczyniem wzbiorczym, zasilanych z kotłów na paliwo stałe, wyposażonych w wymiennik ciepła (w formie wężownicy).Ich montaż zapobiega wzrostowi temperatury wody w kotle powyżej temperatury wrzenia przy naturalnym ciśnieniu atmosferycznym.
GRILL

Zestaw rożna. Kompletny pakiet do montażu stalowego widelca napędzanego silnikiem elektrycznym do opiekania mięsa.
CEGTC110-22

Centralka elektroniczna z jednym wyjściem sterującym niezbędna do właściwej współpracy Termokominka z układem c.o. Po załączeniu zasilania jest dokonywany pomiar temperatury wody w płaszczu wodnym Termokominka. W momencie osiągnięcia nastawionej temperatury centralka uruchamia pompę obiegową.
CEGTC110-24

Centralka elektroniczna z trzema wyjściami sterującymi niezbędna do właściwej współpracy Termokominka z układem c.o. Po załączeniu zasilania jest dokonywany pomiar temperatury wody w płaszczu wodnym Termokominka z możliwością rozdzielenia go na trzy niezależne kanały sterujące różnymi urządzeniami elektrycznymi, takimi jak pompy obiegowe, zawory z siłownikami i inne. Dodatkowym elementem wyposażenia jest włącznik silnika rożna.
CEGIS

Centralka elektroniczna układu solarnego do sterowania pracą układu solarnego zasilającego zasobnik dwuwężownicowy.
CEKFC800, 710

Centralka sterująca dystrybucją gorącego powietrza wykorzystywana w układach wymuszonej dystrybucji gorącego powietrza. Po załączeniu zasilania jest dokonywany pomiar temperatury gorącego powietrza i w zależności od jego parametru uruchomiony zostaje wentylator w trzech trybach pracy: manualnym, proporcjonalnym i automatycznym. Centralka CEKFC710 jest przystosowana do zabudowania i sterowania pilotem.
UPS150

Mikroprocesorowy system zasilania awaryjnego jest przeznaczony do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 220V 50Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej. Źródłem energii zasilającej jest akumulator o napięciu 12V. Urządzenie pracuje bezobsługowo, stale utrzymując gotowość podjęcia funkcji zasilania zastępczego oraz stale nadzorując stan akumulatora i w razie potrzeby doładowując go.
TUB, TUBA

Tubaginox. Elastyczny, dwuwarstwowy przewód kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Przeznaczony do stosowania w przypadku wkładów kominowych ze zmianami kierunku oraz wykonywania połączeń urządzeń grzewczych z kominem. Element dodatkowy stanowi złączka RF umożliwiająca połączenie z przewodem elastycznym Tubaginox.

 

Płyn do czyszczenia szyb termokominków
Idealny płyn do czyszczenia okopconych szyb termokominków. Konfekcjonowany w ergonomicznej butelce z dozownikiem.

Pianka do czyszczenia szyb termokominków
Pianka przeznaczona do czyszczenia szyb termokominków, pokrytych grubą i trudną do usunięcia warstwą sadzy. Dzięki swej konsystencji dłużej pozostaje na szybie, wydłużając tym samym czas kontaktu z sadzą.

Uzupełniacz z płynem do czyszczenia szyb termokominków
Ergonomiczna butelka z płynem do czyszczenia szyb termokominków, przeznaczona do wykorzystania dozownika z wcześniej zakupionego płynu PDSA.
  Zobacz nasze realizacje z innych działów:
  » Baseny Galeria « » Grille Galeria «

  Zobacz nasze realizacje z innych działów:
» Sauny Galeria « » Kominki Galeria «