Poradnik Instalatora Termokominków

Poradnik dla instalatora

8. PODŁĄCZENIE ELEMENTÓW ELEKTRYCZNCH

8.1. PRZEKAŹNIK R2M

Przekaźniki są aparatami, które pod wpływem określonej wielkości działającej na ich wejściu powodują skokową zmianę wielkości wyjściowej.

Istota działania przekaźnika polega na zwieraniu bądź rozwieraniu odpowiednich styków podczas przepływu prądu, co oznacza, że pracują one w dwóch stanach: normalnie zamkniętym lub otwartym. Główne elementy przekaźnika to: jarzmo i zwora, cewki, sprężyny oraz styki.

Zasadę działania przekaźnika można pokrótce omówić na podstawie zachowania trzech podstawowych organów przekaźnika:

- Organ wejściowy: przyjmuje wielkość wejściową i przetwarza ją tak, aby mogła spowodować działanie przekaźnika (przyciągnięcie zwory);
- Organ pośredniczący: porównuje wielkość wejściową z wielkością zadaną i w przypadku ich równości uruchamia organ wykonawczy;
- Organ wykonawczy: działa na jeden lub więcej obwodów, zwierając lub rozwierając odpowiednie styki.

Schemat przekaźnika R2M wraz z oznaczeniami odpowiednich styków przedstawia rysunek poniżej.

SCHEMAT PRZEKAŹNIKA R2M

Rysunek 31


8.2. PODŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA R2M W UKŁADZIE WSPÓŁPRACY KOTŁA C.O. Z TERMOKOMINKIEM

W przypadku współpracy termokominka z instalacją pracującą w systemie zamkniętym i zasilaną przez kocioł centralnego ogrzewania charakteryzujący się nie ciągłością pracy pompy obiegowej c.o. lub pompy ładującej c.w.u., wystąpi problem braku odbioru ciepła wytworzonego w termokominku, co w efekcie może spowodować zagotowanie się wody w jego płaszczu.

Aby zapewnić ciągłe przekazywanie ciepła z układu pierwotnego termokominka do układu wtórnego instalacji c.o. przy zastosowaniu płytowego wymiennika ciepła należy wymusić ciągłą pracę jakiejkolwiek pompy po stronie wtórnej wymiennika. Do tego celu w najprostszych przypadkach można wykorzystać przekaźnik R2M.

Włączenie odpowiednich styków przekaźnika w przewód doprowadzający sygnał sterujący do pompy obiegowej kotła nie powoduje zmian w procesie sterowania przez kocioł, nawet w bardzo skomplikowanych układach elektronicznych, a zapewnia zawsze zadziałanie jakiejkolwiek pompy układu wtórnego równolegle z pompą układu pierwotnego termokominka.

Podłączenie przekaźnika w układ sterowania kotła przedstawia schemat poniżej.

SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZEKAŹNIKA R2M


Rysunek 32


8.3. AWARYJNE ZASILANIE UKŁADU C.O

W przypadkach braku zasilania w energię elektryczną układ grzewczy praktycznie przestaje funkcjonować. Nie działają urządzenia sterujące, pompy obiegowe, kotły i ich palniki. Ciepło wytwarzane w termokominku podgrzewa wodę, która nie będąc schładzana osiąga temperaturę wrzenia.

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie w układzie zasilania energią elektryczną, układu awaryjnego zasilania pompy obiegowej termokominka.

Cel ten osiągniemy stosując przetwornicę prądu UPS o dużej mocy obciążeniowej. Pozwala ona, w przypadku zaniku napięcia sieciowego Uz - 220 V, wytworzyć napięcie z akumulatora samochodowego podłączonego do przetwornicy. Oferowane przetwornice wyposażone są w układ samoczynnego przełączania się w momencie zaniku napięcia oraz w układ prostownika ładującego akumulator gdy uległ on rozładowaniu.

Schemat blokowy układu awaryjnego zasilania układu pompy obiegowej przedstawia rysunek.

BLOKOWY SCHEMAT UKŁADU AWARYJNEGO ZASILANIA POMPY C.O.

Rysunek 33  Zobacz nasze realizacje z innych działów:
  » Baseny Galeria « » Grille Galeria «

  Zobacz nasze realizacje z innych działów:
» Sauny Galeria « » Kominki Galeria «