Kapsuły kosmetyczne -
Opinia eksperta


W opini eksperta: Kapsuła kosmetyczna REIKI PRESTIGE

 

 

REIKI PRESTIGE


kapsuła SPA przeznaczona do terapii wodnej i aromoterapii

Kapsuły kosmetyczne REIKI Prestige przeznaczone do terapii wodnej i aromoterapii, zostały wyprodukowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii, a rozkład dysz masujących pokrywa się z głównymi punktami energetycznymi ludzkiego ciała. Dzięki temu zapewniają maksymalną skuteczność przeprowadzanych zabiegów. Wyposażono je ponadto w cyfrowe sterowanie komputerowe, które ułatwia ich obsługę i eksploatację.


 

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU URZĄDZENIA

 • montaż urządzenia może być dokonywany tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka oraz hydraulika. W celu podłączenia uziemienia i źródła prądu, należy używać tylko odpowiadających standardom przewodów.
 • przy podłączeniu urządzenia do źródła prądu (sieci elektrycznej) należy zainstalować bezpiecznik od przeciążeń w sieci, który w miarę możliwości powinien przewyższać warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania danego urządzenia (20A), w przeciwnym wypadku może dojść do rozłączania urządzenia, jeśli wystąpią przeciążenia w sieci.
 • surowo zabrania się umieszczania urządzenia w pobliżu basenów z gorącą lub ciepłą wodą, a także w innych miejscach o dużej wilgotności i temperaturze.
 • w miejscu instalacji urządzenia powinien znajdować się odpowiedni system wentylacyjny, w przeciwnym razie, z powodu nadmiernych oparów i wilgotności, może dojść do uszkodzenia urządzenia.
 • ciśnienie wody w instalacji wodnej nie powinno przekraczać 4 kg, w przeciwnym razie może dojść do oderwania przyłączy wody.
 • przy podłączeniu dopływu wody do urządzenia należy najpierw oczyścić rury z piasku i innych zanieczyszczeń.

PRZED MONTAŻEM PAMIĘTAJ

Ze względów higienicznych podłoże pomieszczenia powinno być wykafelkowane aby nie dopuścić do wsiąkania gromadzącej się wilgoci i wody.

Na końcu rur wodociągowych należy zainstalować dźwignie regulujące ciśnienie wody.


Przyłącza wody zimnej i ciepłej

 

INSTALACJA

Należy koniecznie zainstalować odpływ do odprowadzania wody, jako ujście odpływu w kapsule. Zaleca się wykonanie odpływu w podłożu, konieczny jest spad, którym woda będzie mogła spływać. Jeżeli za względów technicznych nie jesteśmy w stanie umieścić odpływ w niszy istnieje możliwość zainstalowania urządzenia na podwyższeniu.
Jeżeli do spuszczania wody wykorzystuje się kratkę odpływową (lub spływ) można bezpośrednio spuszczać resztki preparatów leczniczych i wodę prosto w spływ.

RZUT TECHNICZNY URZĄDZENIA


1-wtyczka źródła zasilania
2-przyłącze zimnej wody
3-przyłącze gorącej wody
4-odpływ kanalizacyjny (3/4 cala)PRZECIWSKAZANIA

 1. W kapsule REIKI nie wolno łączyć masażu wodnego w wannie z funkcją kąpieli parowej, gdyż grozi to poparzeniem klienta i ryzykiem uszkodzenia kapsuły. Wówczas woda blokuje ujście parowników, para nie wydostaje się swobodnie i to może prowadzić do ryzyka awarii. Dodatkowo woda, która zostanie wewnątrz rurek po opróżnieniu wanny będzie następnie wypychana przez gorącą parę, a zbyt wysoka temperatura wody, która będzie spływać do wnętrza wanny może doprowadzić do uszkodzenia powłoki akrylowej. Dlatego w czasie korzystania z wanny należy wyłączyć górny panel sterujący lub też ustawić czas zabiegu na 0.
 2. Surowo zabrania się używania urządzenia przez małe dzieci, ludzi w podeszłym wieku, a także osoby cierpiące na poważne schorzenia.
 3. Zabrania się zażywania kąpieli parowych ludziom z chorobami serca, z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, kobietom ciężarnym, a także osobom w stanie upojenia alkoholowego.

Uwaga!

 1. Przy otwieraniu wieka kapsuły należy lekko, bez zbyt dłużej siły pchnąć je do góry do pozycji, w której amortyzatory stabilnie ją utrzymają i dopiero wtedy cofnąć rękę. Zamykając wieko kapsuły SPA należy lekko opuścić je w dół, unikając jego puszczenia.
 2. Przed zabiegiem kapsułę kosmetyczną należy uprzednio rozgrzać. Kiedy temperatura podniesie się do
  ok. 40°C, można poprosić klienta, żeby położył się w kapsule. Niedostatecznie wysoka temperatura może wywrzeć negatywny wpływ na skuteczność kąpieli parowej.
 3. W czasie nagrzewania urządzenia należy zasłonić ręcznikiem otwór w kapsule, żeby para nie wydostawała się na zewnątrz, a energia elektryczna nie była niepotrzebnie zużywana.
 4. W czasie przeprowadzania dezynfekcji należy wyłączyć radio (mogą pojawić się zakłócenia przy odbieraniu programów radiowych).
 5. W trakcie zażywania kąpieli z hydromasażem należy wyregulować kierunek dysz rozpylających. Należy wybierać prawidłowy kierunek, a dysze nie mogą być rozkręcone, ponieważ wtedy woda będzie wyciekała bokiem, a ciśnienie głównego strumienia wody będzie niewystarczające.

 

PANEL KONTROLNY

 

PRZEDSTAWIENIE FUNKCJI STERUJĄCYCH


(1) Przycisk ON/OFF - Przycisk włączania / wyłączania panelu kontrolnego.
(2) Przycisk wyboru programu - urządzenie posiada trzy programy (0, 1, 2).
0 - program (tryb) oczekiwania lub podtrzymywania stałej temperatury (stała temperatura na poziomie 35°C) - oszczędność czasu oczekiwania na zabieg przez klienta oraz oszczędność energii właśnie dzięki zastosowaniu zasady termostatu.
1 - program automatyczny. Automatycznie programuje się temperatura kąpieli parowej 40°C - 45°C oraz czas 15 minut (początkowa stała temperatura - 40°C).
2 - system ręcznego wyborów parametrów zabiegu. Temperatura i czas mogą być ustawiane na życzenie klienta (zalecana maksymalna temperatura kąpieli parowej 40 - 45°C, czas 15 - 20 minut).
(3) Przycisk wyboru czasu / temperatury - Jednostkami pomiaru czasu są minuty. Jednostką pomiaru temperatury jest °C
(4) Przycisk regulacji czasu / temperatury wzwyż - W czasie, kiedy na ciekłokrystalicznym ekranie wyświetla się oznaczenie czasu można przycisnąć ten przycisk, aby go wydłużyć. W czasie, kiedy na ekranie pojawia się oznaczenie temperatury, poprzez jego przyciskanie można ją podnieść.
(5) Przycisk regulacji czasu / temperatury w dół - W czasie, kiedy na ciekłokrystalicznym ekranie wyświetla się oznaczenie czasu można przycisnąć ten przycisk, aby go skrócić. W czasie, kiedy na ekranie pojawia się oznaczenie temperatury, poprzez jego przyciskanie można ją obniżyć.
(6) Przycisk podłączenia telefonu - Po podłączeniu telefonu, kiedy rozlegnie się dzwonek należy przycisnąć ten guzik, aby klient mógł przyjąć rozmowę.
(7) Przycisk podłączenia radia / CD - po pierwszym przyciśnięciu danego guzika następuje włączenie CD, na ciekłokrystalicznym ekranie pojawia się oznaczenie laserowego dysku CD. Aby posłuchać muzyki można korzystać z CD, VCD lub DVD (Uwaga: użytkowanie możliwe tylko po podłączeniu CD z zewnątrz). Po drugim przyciśnięciu guzika rozpoczyna się odbiór sygnału radiowego FM, na fluorescencyjnym ekranie pojawia się oznaczenie anteny radiowej, odbierającej częstotliwości 88 - 108MHz.

 

ELEMENT PODŁĄCZENIOWY OPCJI PLUS

(8) Przycisk zwiększenia częstotliwości radiowych - W czasie pojawienia się na ciekłokrystalicznym ekranie oznaczenia anteny radiowej należy przycisnąć ten guzik przez trzy sekundy i wtedy rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych nadających na większej częstotliwości. Przyciskając dany guzik mniej niż 3 sekundy można ustawić ręcznie potrzebną stację radiową.
(9) Przycisk regulacji częstotliwości radiowych w dół - W czasie pojawienia się na ciekłokrystalicznym ekranie oznaczenia anteny radiowej należy przycisnąć ten guzik przez trzy sekundy i wtedy rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych nadających na mniejszej częstotliwości. Przyciskając dany guzik mniej niż 3 sekundy można ustawić ręcznie potrzebną stację radiową.
(10) Przycisk zwiększania poziomu dźwięku - W czasie pojawienia się na ciekłokrystalicznym ekranie oznaczenia radia lub CD można przycisnąć dany guzik, żeby zwiększyć poziom dźwięku.
(11) Przycisk zmniejszania poziomu dźwięku - W czasie pojawienia się na ciekłokrystalicznym ekranie oznaczenia radia lub CD można przycisnąć dany guzik, żeby zmniejszyć poziom dźwięku.
(12) Przycisk uruchamiania - na cyfrowym wyświetlaczu należy wybrać 1 - program automatyczny lub 2 - ręczne ustawienie parametrów i poprzez przyciśnięcie przycisku rozpocząć kąpiel parową, a następnie wcisnąć przycisk w celu uruchomienia zabiegu.
(13) Przycisk wyboru dysz natrysku do masażu - przycisku używa się przy stosowaniu hydromasażu.
Należy najpierw odkręcić kurek dopływu wody i jednocześnie wyregulować temperaturę wody.
Po pierwszym przyciśnięciu guzika na ciekłokrystalicznym ekranie pojawia się oznaczenie dopływu wody do dysz w rejonie nóg. Na początek można wypróbować temperaturę wody na nogach, nastawiwszy ją wedle życzenia.
Po drugim przyciśnięciu guzika na ciekłokrystalicznym ekranie pojawia się oznaczenie dopływu wody do dysz umieszczonych w niższej części ciała, tj. przeprowadzanie hydromasażu niższej części ciała.
Po trzecim przyciśnięciu guzika na ciekłokrystalicznym ekranie pojawia się oznaczenie dopływu wody do dysz umieszczonych w środkowej części ciała, tj. przeprowadzenie hydromasażu środkowej części ciała.
Po czwartym przyciśnięciu guzika na ciekłokrystalicznym ekranie pojawia się oznaczenie dopływu wody do dysz umieszczonych w górnej części ciała, tj. przeprowadzenie hydromasażu górnej części ciała.
Po piątym przyciśnięciu guzika na ciekłokrystalicznym ekranie pojawia się oznaczenie górnej, środkowej i dolnej części ciała, tj. cykliczne przeprowadzenie hydromasażu, zaczynając od górnej części ciała i kończąc na dolnej z 5-sekundową przerwą (dolna część - środkowa część - górna część ciała).
Po szóstym przyciśnięciu guzika funkcja hydromasażu wyłącza się.
(14) Przycisk do zażywania natrysku z preparatami kwiatowymi - wykorzystuje się do zażywania natrysku z preparatami kwiatowymi za pomocą baterii prysznicowej.
(15) Przycisk przeprowadzania dezynfekcji - wykorzystuje się przy przeprowadzaniu dezynfekcji i sterylizacji (ważne: dezynfekcja nie zastępuje ręcznego czyszczenia po przeprowadzonym zabiegu, a jedynie uzupełnia je!). Funkcję tą możemy także wykorzystać jako światłoleczenie tzw. ozonoterapia.


ELEMENTY WYPOSAŻENIA KAPSUŁY


1-górna pokrywa
2-głośnik - występujący po obu stronach
3-panel kontrolno-sterujący - ciekłokrystaliczny LCD
4-mikrofon telefoniczny/interkom

5-komplet trzynastu dysz wodnych - masaż Vichy


6-lampy świetlne wysyłające fale widmowe - koloroterapia


oraz dodatkowa - niebieska lampa umieszczona we wnętrzu wanny dająca duże wrażenie optyczne po wypełnieniu wanny wodą.

7-komplet teleskopów ułatwiających pracę pokrywy kapsuły
8-wanna9-regulacja poziomu masażu
10-regulacja temperatury wody prysznicowej
11-bateria prysznicowa
12-włączniki koloroterapii, hydromasażu oraz masażu bąbelkowego

13-przyłącza ciepłej/zimnej wody - możliwość podłączenia zarówno z prawej jak i z lewej strony urządzenia
14-odprowadzenie nadmiaru wody - zapobiega przelaniu wody oraz ciągłej kontroli jej poziomu

W celu bezpiecznego użytkowania na tylnym kółeczku kapsuły znajduje się specjalna blokada.
Po zainstalowaniu urządzenia należy ją zacisnąć, tak żeby urządzenie stało w jednym miejscu.


! UWAGA !

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie ma zapewnionego bezpośredniego dopływu wody do urządzenia, na wyświetlaczu pojawia się sygnalizacja niskiego poziomu wody i nie zachodzi proces podgrzewania, aby nie przegrzać urządzenia. Wówczas można uzupełnić wodę ręcznie, wlewając ją po włączeniu zasilania elektrycznego przez otwór na preparaty lecznicze. Kiedy woda podniesie się do odpowiednio wysokiego poziomu, linia na ekranie zniknie.

.
WYKORZYSTYWANIE FUNKCJI KAPSUŁY KOSMETYCZNEJ

Zażywanie kąpieli parowej (z preparatami leczniczymi)

Przy wyborze danej funkcji należy postępować zgodnie z instrukcją o wyborze programu sterowania (automatyczny lub ręczny). W kapsule zaleca się kąpiel z preparatami leczniczymi, kiedy temperatura podniesie się do 40°C. Wówczas należy otworzyć specjalny otwór do uzupełniania preparatów, który umieszczono z boku urządzenia. Należy wlać płynny preparat leczniczy prosto do pojemnika do uzupełniania preparatów leczniczych (przykładowo: 1 buteleczka 150 ml wystarcza na 4 razy). W zależności od wybranego preparatu można osiągać różny leczniczy rezultat. Po uzupełnieniu preparatu leczniczego należy zamknąć otwór. (Zaleca się uzupełnianie preparatów leczniczych w trakcie wejścia klienta do kapsuły lub jego przygotowań do zażycia kąpieli parowej)

Kąpiel z masażem bąbelkowym jacuzzi

Otworzyć górne wieko urządzenia, następnie wyjąć akrylową leżankę i przycisnąć przycisk "Preparaty kwiatowe". Należy wlać preparat kwiatowy do potrzebnego poziomu, a następnie wybrać:

 1. aby wziąć kąpiel z wodno - powietrznym masażem bąbelkowym, należy włączyć przycisk funkcji masażu umieszczony na wysokości prawego ramienia osoby korzystającej z kapsuły i za pomocą specjalnego pokrętła umieszczonego obok przycisku wybrać jego siłę.
 2. aby wziąć kąpiel z jacuzzi należy włączyć przycisk funkcji "Hubble Bubble" umieszczony na dole z lewej strony urządzenia. Uwaga: w czasie korzystania z funkcji jacuzzi nie wolno korzystać z kapieli parowej. W tym celu należy bezwzględnie wyłączyć górny panel sterujący!

PAMIĘTAJ

 1. Poziom wody w kapsule musi zakrywać wyloty dysz rozpylających do hydromasażu, w przeciwnym razie dana funkcja będzie niedostępna.
 2. Przy wykorzystywaniu preparatów kwiatowych i ekstraktów leczniczych, zwierających trawiaste środki lecznicze nie wolno korzystać z wanny, a jedynie z leżanki kosmetycznej.
 3. W czasie zażywania kąpieli wodnej nie zaleca się korzystania równocześnie z funkcji kąpieli parowej, żeby przegrzanie nie zaszkodziło klientowi.
 4. W trakcie użytkowania na początku należy zamknąć odpływ wody (na dole kapsuły), a następnie należy nalać wodę do wanny kapsuły. Po zakończeniu użytkowania należy włączyć odpływ wody, tak żeby woda mogła spłynąć.

Kąpiel z preparatami aromoterapeutycznymi (aromoterapia)

 • W trakcie zażywania kąpieli z preparatami aromatycznymi w kapsule REIKI należy otworzyć pojemnik na preparaty aromatyczne (obudowa z tworzywa umieszczona wewnątrz wanny), następnie trzeba wyjąć i nasączyć umieszczoną w nim gazę 8 - 10 kroplami olejku aromatycznego. Ten kawałek waty należy włożyć do pojemnika i zamknąć wieko,
 • Pojemnik na preparaty aromatyczne w kapsule REIKI jest umieszczony w przedniej części kapsuły na dole. W czasie korzystania z urządzenia należy podnieść do góry przednią część leżaka, po zakończeniu użytkowania należy lekko, bez użycia siły umieścić akrylowy podest oraz leżankę.
 • Pojemnik na preparaty aromatyczne w kapsule umieszczony w dolnej części kapsuły. W celu jego uzupełnienia należy podnieść materac, otworzyć ruchomy panel w środkowej części leżaka i do widocznego pojemniczka wlać kilka kropel rozmieszanego z wodą preparatu. Po jego uzupełnieniu należy zamknąć ruchomy panel i położyć materac . Po tym, jak olejek aromatyczny podgrzeje się, zaczyna parować i wnikać w skórę. Od tego momentu rozpoczyna się jego lecznicze działanie. Szczególnie skuteczne jest stosowanie olejków aromatycznych dla rozluźnienia układu nerwowego, pobudzenia i wzmocnienia funkcji organizmu, dla wygładzenia i dodania urody skórze.


Kąpiel z wykorzystaniem morskich wodorostów i preparatów mineralnych

 • W czasie zażywania kąpieli z dodatkiem morskich wodorostów lub preparatów mineralnych należy postępować zgodnie z wymienioną instrukcją. Po tym, jak temperatura wewnątrz kapsuły wzrośnie do 40°C, należy otworzyć wieko wanny i na materac położyć folię kosmetyczną. Kiedy klient położy się w kapsule, należy na jego ciele równomiernie nanieść dużą, miękką szczotką lub ręką morskie wodorosty lub preparaty mineralne z góry w dół, od nóg w kierunku piersi (zaleca się na początek okładać tylną stronę ciała).
 • Wysoka temperatura pary wewnątrz kapsuły przyczynia się do lepszego wchłaniania morskich wodorostów i preparatów mineralnych przez skórę, a także do lepszego ich przenikania do najgłębszych warstw skóry. Pomagają ponadto usuwać toksyny, wybielają skórę i pobudzają przemianę materii.

Kąpiel z preparatami kwiatowymi

Po kąpieli z hydromasażem można zażyć kąpieli z preparatami kwiatowymi. W tym celu na początek należy otworzyć wieko wanny, nalać kwiatowych preparatów. Można wybrać masaż przy użyciu strumieni wody lub natrysku z preparatami kwiatowymi.


Wykorzystywanie preparatów leczniczych

Lekarstwo na wzmocnienie nerek - wzmacnia wątrobę i polepsza stan nerek, uzdrawia śledzionę, pobudza apetyt, przywraca siły życiowe, wzmacnia mięśnie i kości.
Lekarstwo na ukojenie bólu reumatyzmu - likwiduje bóle reumatyczne, przeczyszcza główne kanały, którymi krąży krew i substancje odżywcze, łagodzi i likwiduje bóle, rozgrzewa i zmniejsza opuchliznę.
Lekarstwo na przeziębienie i przemęczenie - przyczynia się do wypocenia, rozgrzewa i usuwa substancje szkodliwe, usuwa zmęczenie.
Lekarstwo na obniżenie wagi i dodanie urody skórze - polepsza stan śledziony, usuwa zbędną tkankę tłuszczowa, wybiela skórę i dodaje jej aksamitności.
Lekarstwo hamujące swędzenie i dodające urody skórze - wzmacnia odporność, chroni przed bakteriami, hamuje swędzenie i świerzb, nawilża i zmiękcza skórę.PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

Parametry
REIKI Prestige
Napięcie
220 V ±10%, 50 Hz ± 2%
Moc
3 kW
Ciśnienie wody
Niespełna 4 kg
Rodzaj
Jednoosobowa z wanną do masażu
Zakres regulacji temperatury w kapsule
35°C - 55°C
Zalecany czas zabiegu - kąpieli parowej
15 - 20 minut
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
205 x 85 x 105 cm
Waga urządzenia
165 kg

 

Zainteresowanych zapraszam do rozmowy.

Konsultacja techniczna
tel.kom. 602 244 659

   Zobacz nasze realizacje z innych działów:
  » Baseny Galeria « » Grille Galeria «

  Zobacz nasze realizacje z innych działów:
» Sauny Galeria « » Kominki Galeria «